Menu

Sail '27

Nova strategija Carlsberg grupacije

Predstavljamo SAIL'27

SAIL'27 zajednički je trud cijele kompanije, u čijem je kreiranju sudjelovalo preko 200 zaposlenih u Carlsbergu sa više od 30 različitih tržišta i funkcija.

U razvoju SAIL’27,  glavni cilj nam je bio zadržati i ojačati našu snažnu stratešku, organizacijsku i financijsku dinamiku, istovremeno osiguravajući da je naše postavljanje smjera osvježeno i da naša nova strategija odražava očekivane trendove kod potrošača, kupaca, društva, zatim regulatorne, ekonomske i geopolitičke trendove, kao i njihov vjerovatan utjecaj na kategoriju piva u smislu količine i vrijednosti. Kao takav, SAIL’27 odražava učenja iz prošlosti i pretpostavke za budućnost spojene zajedno.

U srži, SAIL’27 fokusira se na pet strateških područja – portfolio, geografiju, egzekuciju, kulturu i samo financiranje putovanja – za koje smo napravili različite strateške smjerove, definirajući fokus naših napora i alokacija resursa. Naše strateške prioritete i smjer treba promatrati kao integrirani skup aktivnosti koje će zajedno dovesti do vrijednosti za sve zainteresirane strane. 

Evolucija SAIL’22, SAIL’27 izgrađena je oko naše svrhe da pravimo pivo za bolje danas i sutra, i naše ambicije da budemo najuspješniji, najprofesionalniji i najatraktivniji proizvođač piva na našim tržištima.

Naši prioriteti

Kako bismo lakše ostvarili svoje ambicije, strategija SAIL ’27 fokusira se na pet prioriteta:

  • Izbor portfolija
  • Geografski prioriteti
  • Izvrsnost egzekucije
  • Pobednička kultura
  • Financiranje putovanja

 

SAZNAJ VIŠE

Klikni na sljedeće linkove za više informacija